hipergovazd.am

hy_AM

Հաշվապահական խորացված դասընթաց նոր հարկային օրենսգրքով

12/09/17 16:39:59 | Առաջարկություններ | Հաշվապահական հաշիվ
Ցանկանում եք ունենալ նոր աշխատանք, լինել պահանջված մասնագետ, այդ դեպքում հաշվապահ դառնալու ճանապարհը անցիր BAC-ի հետ. BAC-ում սովորելու համար Շտապեք գրանցվել նոր սկսվող հաշվապահական դասընթացներին: Հաշվապահություն սովորելու ժամանակ ձեռք կբերեք՝ • Հաշվապահական գործնական գիտելիքներ` հատուկ մշակվ ... ած պրակտիկ նյութերի հիման վրա, • ՀԾ հաշվապահ 6 և/կամ 1C հաշվապահական ծրագրերի պրակտիկ կիրառության հնարավորություն` հատուկ մշակված նյութերի հիման վրա, • taxservice.am (հաշվետվությունների ներկայացման համակարգ) և e-Invoicing ծրագրերի պրակտիկ կիրառության հնարավորություն, • Յուրաքանչյուր ուսանողի կտրամադրվի ՀԾ հաշվապահ 6 և (կամ) 1C ծրագրերը սկավառակի տեսքով՝ վերջին թարմացմամբ, • Անմիջապես դասընթացի ավարտից հետո որպես հաշվապահ աշխատելու իրական հնարավորություն, • Դասընթացի ավարտից հետո լավագույն ուսանողների համար աշխատանքի տեղավորման աջկացություն, ինչպես նաև մեր ընկերությունում աշխատելու հնարավորություն, • Անվճար, անժամկետ խորհրդատվական ծառայություններ ստանալու հնարավորություն. • Դասընթացին մասնակցության ավարտական վկայական. Հաշվապահական դասընթացի ընթացքում տրամադրվում են՝ • ՀԾ հաշվապահ 6 և (կամ) 1C ծրագրերը սկավառակի տեսքով՝ վերջին թարմացմամբ, • հատուկ մեթոդով մշակված նյութերը, հաշվապահական փաստաթղթերը, գրանցամատյանները, օրենսդրական ակտերը. Դասընթացները անցկացվում են 2 տարբերակով՝ 1. Խմբակային (առավելագույնը 6-8 ուսանող)՝ • տևողությունը 5 ամիս (ընդհամենը 120 ժամ) • շաբաթական 3 օր • յուքաքանչյուր դասընթացը 2-ական լիարժեք ժամով 2. Անհատական՝ • տևողությունը 3 - 3.5 ամիս • շաբաթական 3օր • յուքաքանչյուր դասընթացը 1.5-2ական ժամով Դասընթացին մասնակցության վերջնական որոշում կայացնելու նպատակով կարող եք մինչև 6-րդ դասը փորձնական, անվճար սկզբունքով մասնակցել մեր դասընթացներին. Վճարումները կատարվում են միայն գոհ լինելու դեպքում, ամսական տարբերակով. Բոլոր հարգելի բացակայությունները լրացվում են անհատական պարապունքների միջոցով անվճար տարբերակով.

Գինը:25000 դր.

Բնակավայր:Երեւան

Հայտարարության համարը:635580

WWW ուղեցույց:http://bac.am/

Հայտարարություն:
Aremen Avetisyn
Հեռախոս:
+374 010235653
Հեռախոս 2:
+374 077676716

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`

նմանատիպ հայտարարություններ

1C հաշվապահություն 25000 դր. Հաշվապահական հաշիվ před 3 lety
ՀԾ հաշվապահ 6 25000 դր. Հաշվապահական հաշիվ před 3 lety
Հաշվապահական հաշվառում 25000 դր. Հաշվապահական հաշիվ před 3 lety
Հաշվապահական ծառայություններ 20000 € Հաշվապահական հաշիվ před 3 lety
Վարկի առաջարկում է, մասնավորապես, 10 € Հաշվապահական հաշիվ před 3 lety
ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՄ 0 € Հաշվապահական հաշիվ před 3 lety
լուրջ առաջարկ վարկեր ֆիզիկական անձանց միջեւ 0 € Հաշվապահական հաշիվ před 3 lety
Արագ եւ հուսալի վարկային առաջարկ 0 € Հաշվապահական հաշիվ před 3 lety
Վարկի առաջարկ միջեւ, մասնավորապես, 0 € Հաշվապահական հաշիվ před 3 lety
ՀԾ-ՀԱՇՎԱՊԱՀ 6 ԾՐԱԳՐԻ ԽՈՐԱՑՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 25000 դր. Հաշվապահական հաշիվ před 4 lety
"1С: ПРЕДПРИЯТИЕ" ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑ 25000 դր. Հաշվապահական հաշիվ před 4 lety
Հաշվապահական դասընթացներ 25000 դր. Հաշվապահական հաշիվ před 4 lety
Հաշվապահական դասընթացներ բոլորի համար 25000 դր. Հաշվապահական հաշիվ před 5 lety
Հաշվապահական դասընթացներ հատուկ մշակված ծրագրով 25000 դր. Հաշվապահական հաշիվ před 5 lety
Հաշվապահական դասընթացներ հատուկ մշակված ծրագրով 25000 դր. Հաշվապահական հաշիվ před 5 lety
Այլ նման հայտարարություններ

Ընդհամենը 39 նմանատիպ հայտարարություններ |

Ծառայություններ